Паспорт електронного каталогу
Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва

Електронний каталог (ЕК) - машинозчитувана бібліографічна база даних з набором сервісів для користування, доступ до якої надається он-лайн через сайт бібліотеки. Каталог є складовою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

Включає бібліографічні записи документів, що містяться у фондах 91-ї публічної бібліотеки для дорослих міста Києва, та записи на статті з періодичних видань. Розкриває склад та зміст єдиного фонду інформаційних ресурсів публічних бібліотек для дорослих міста Києва та є ефективним інструментом для багатоаспектного, швидкого та якісного пошуку документів.

Оперативність та гнучкість інформаційного пошуку забезпечується сервісами для пошуку за різними пошуковими елементами: автором, назвою, ключовим словом, предметною рубрикою, роком видання і т.д., а також за мовою та видом документу. Результати пошуку в ЕК користувач може переглянути на екрані монітору, записати на електронний носій та роздрукувати.

Рік заснування - 1992.

Програмне забезпечення - інтегрована бібліотечна система ALEPH 500 (Ex Libris Ltd.)

Доступ - в мережі Інтернет через WEB-OPAC цілодобово з веб-сайту бібліотеки - http://212.1.70.66:8991/F.

Мова інтерфейсу та ведення каталогу - українська.

Засоби лінгвістичного забезпечення каталогу: комунікативний формат MARC 21 для бібліографічних даних; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», інформаційно-пошуковий тезаурус.

Сервіси електронного каталогу

Формуляр - електронний формуляр користувача, через який користувач може відслідковувати видачу та терміни користування документами, історію видач, стан виконання замовлення, самостійно подовжувати термін користування документами.

Моя е-полиця - персональний простір користувача в каталозі, призначений для управління відібраними бібліографічними записами документів (додавати та вилучати записи з е-полиці, сортувати за папками, присвоювати примітки, пересилати е-поштою, зберігати на диску тощо).

Управління електронним каталогом

За наповнення електронного каталогу, якість бібліографічних записів відповідають: відділ каталогізації, наукового та електронного опрацювання документів і відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи.

За збереження даних відповідає відділ нових інформаційних технологій.